top of page

Filosoferen & dichten

Datum: 27 juli tot 3 augustus

Door: Moes Wagenaar

Prijs cursus: € 425,00

In deze cursus leer je denken als een filosoof en schrijven als een dichter. Anders dan in veel andere dichtcursussen krijg je dus niet alleen grip op je schrijftechniek, maar (juist) ook op de inhoud en de zeggingskracht van je eigen gedichten. 

 

Inhoud van de cursus

Je leert in deze cursus ‘Filosoferen en dichten’ acht filosofische denkmethodes kennen, herkennen en toepassen. Ik gebruik hiervoor als uitgangspunt de dichtmethoden die door Paul Wouters zijn onderscheiden in ‘Denkgereedschap 2.0’ en ik voeg halverwege een pas op de plaats toe om de methoden te leren combineren. De thema’s die aan bod komen zijn de volgende:

 

1. Pak de kern (wezensdenken)

2. Bevraag je gedachten (transcendentaal denken)

3. Gebruik je zintuigen (fenomenologie)

4. Verzamel verhalen (hermeneutiek)

5. Inzichten afstemmen

6. Geef nieuwe betekenis (deconstructie)

7. Geef een zinvolle context (analytische methode)

8. Los spanning op (dialectiek)

9. Laat het werkingsprincipe zien (pragmaticisme)

 

Daarnaast is er ruimte voor kennismaking, thema’s, vragen en gedichten die voor jou persoonlijk interessant zijn en een eindpresentatie van nieuw eigen werk van de deelnemers.

 

Moeilijkheidsgraad

De workshops waaruit de cursus bestaat zijn eenvoudig opgebouwd. Je wordt met voorbeelden uit de Nederlandse literatuur, simpele spelletjes, oefeningen en stappenplannen volledig meegenomen in de stof. Het tempo in de cursus ligt vrij hoog, omdat je in korte tijd acht heel verschillende denkmethoden krijgt aangereikt. Maar je mag altijd besluiten om ze niet alle acht tot je te nemen. Je kunt je dan bijvoorbeeld op vier verschillende methoden richten en die juist meer uitdiepen. Er zijn maximaal acht deelnemers, dus er is veel ruimte voor individuele aandacht van de docent.

 

Voor wie

Deze cursus is zeer geschikt voor mensen met een sterke innerlijke drang om eigen thema’s te verwoorden op papier. Het zijn vooral mensen die schrijven als een vorm van onderzoek zien naar zichzelf of de wereld. In de praktijk zijn het vaak breed geïnteresseerde kunstenaars (uit allerlei disciplines) en gepensioneerden die zich aangetrokken voelen tot deze filosofische en onderzoekende benadering van het dichten, maar ook alle anderen zijn welkom. Ervaring met dichten of filosoferen is niet nodig.

 

Wat oud-deelnemers zeggen

 

‘Ik heb de masterclass van Moes Wagenaar gevolgd omdat ik via het filosoferen, diep nadenken en gefundeerd analyseren op een andere manier een thema kan beleven of doorleven. Als beeldend kunstenaar zoek ik zowel in mijn beeldende werk als in de teksten die daarbij horen naar een wereld die tussen de regels diepere lagen aanboort. De technieken die ik bij Moes heb geleerd helpen mij daarbij.’ – Mirian Jacobs

 

‘Deze manier van denken prikkelt mij enorm. Ik kon niet alles in een keer volgen, maar ik vond het heel interessant. Mijn motivatie was zo hoog dat ik nog een keer heb meegedaan. Toen kon ik wat dieper duiken in al die filosofische gedachten en ik kon ze ook beter bij mezelf oproepen.’ – Adrie Arendsman

 

‘Ik heb tijdens de cursus dingen geschreven die ik anders niet zo had kunnen zien en doorgeven aan mijn familie. Ik was heel stil tijdens de cursus en heb niet alles gedeeld met mijn medecursisten, maar voor mij was dit zeer waardevol.’ – Harry Bisschop

 

 

Voorbereiding, materiaal en tijden

Als voorbereiding wordt aan de deelnemers gevraagd om hun favoriete gedicht uit de Nederlandse literatuur vooraf op te sturen naar de docent. Al deze gedichten krijgt dan een plek met filosofische bespreking in het programma.

 

De cursusdagen zijn van 10-13 uur en van 14-17 uur. Zondag tot en met donderdag wordt de inhoudelijke cursus gegeven. Vrijdag is in de ochtend een afrondende workshop om je gedichten af te maken en eventueel te bundelen voor jezelf. En in de middag is er aandacht voor voordracht en een presentatie waarin iedereen die dat wil een aantal eigen gedichten kan voordragen.

 

De docent zorgt voor een hand-out, met alle informatie over de verschillende denkmethoden, zodat je er ook buiten de cursustijden goed mee aan de slag kunt. Ook krijg je een schriftje en een potlood om mee te werken. 

 

De prijs bedraagt €425,- per persoon (inclusief BTW, exclusief reis en verblijf).

Over de docent

Moes (Marloes) Wagenaar (1981) heeft in Enschede aan de Universiteit Twente, Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving gestudeerd, o.a. bij Hans Achterhuis, Petran Kockelkorenen Peter Paul Verbeek. Ze heeft daar een passie ontdekt voor de combinatie van kunst en filosofie. Tijdens haar studie zag ze hoe kunst zowel een meerwaarde kan zijn voor de filosofie als andersom. Ze gunt het kunstenaars om gebruik te kunnen maken van de gestructureerde denken uit de filosofie en ze gunt filosofen de verbeeldingskracht uit de kunst. In deze cursus ‘Filosoferen en Dichten’ komt deze voorliefde prachtig en toegankelijk tot uitdrukking. En ook als stadsdichter van Enschede (2011-2013) heeft ze deze combinatie ingezet, door de levenskunst van 24 stadsgenoten in gedichten te etaleren.

 

Moes werkt al sinds 2008 als zelfstandig filosoof en podiumkunstenaar. Ze staat veel op het podium met improvisatietheater en heeft ook veel opgetreden met poëzie, zang en viool. De afgelopen tien jaar richtte ze haar aandacht vooral op het voortgezet onderwijs, waar ze als praktisch filosoof levenskunst stimuleert als hele school benadering voor meer welbevinden. Ze schreef o.a. het boek ‘In 10 stappen gelukkige leerlingen’. In 2024 gaat ze daarnaast het avontuur aan om zelfstandig als hofnar/hofmuzebij organisaties het management een kunstzinnige spiegel voor te houden om de blinde vlekken in de organisatie bloot te leggen.

 

Moes staat garant voor een diepgaande en betekenisvolle cursus op een creatieve manier met veel ruimte voor plezier en eigen invulling van de deelnemers. Ze heeft een sterke drive en veel inzicht in zowel poëzie, filosofie als de mens. Bij Moes komt alles samen: gevoel en verstand, ervaringen en redeneren, een relaxte vakantie en lekker aan de slag!

Voor vragen over de cursus kun je contact opnemen met Moes via telefoon of app op 0653554820.

Ook kun je mailen naar: moeswagenaar@gmail.com.

Aan de website: www.moeswagenaar.nl wordt gewerkt.

 

Boekingen lopen via Mathilde van de Mheen, tel. 0573-221199, email info@preau.nl of via onderstaand inschrijfformulier.

bottom of page