IMG_4214-2_edited.jpg

De kunst van het ouder worden

Door: Rob Bakker & Renate Schmitz

Datum: 19 tot 26 juni

Prijs cursus: € 450,00 

Ouder worden we sowieso, goed ouder worden is de Kunst

Samenvatting en motivatie

 

De dag dat ik zestig werd kregen vanzelfsprekendheden zoals werk, inkomen en gezondheid nieuwe dimensies.

Er ligt een periode voor me die onduidelijk is, begrensd in tijd en mogelijkheden. Opnieuw moeten er keuzes gemaakt worden, moet duiding worden gegeven. Hoe doe ik dat, hoe ga ik goed om met deze beperkte tijd? En wat zijn ingrediënten voor ‘succesvol’ ouder worden?

 

Ik ben begonnen met een onderzoek onder generatiegenoten naar elementen die helpen bij goed ouder worden. Daaruit komt naar voren dat omstandigheden en thema’s voor iedereen verschillend liggen; de één heeft nog zaken te verwerken uit het verleden, of probeert duiding te geven aan het verleden, de ander wil alleen nog maar genieten, de volgende maakt zich zorgen over gezondheid of pensioen en weer een ander heeft moeite om op de valreep niet burn out te raken. Allemaal hebben we te dealen met verlies, afscheid, lichamelijke gebreken en het levenseinde.

Het gaat om levensbeschouwing, zingeving, filosofie, rouw- en traumaverwerking en levenskunst.

De fase tussen pakweg 55 en 67 (en 3 maanden[1]) vind ik interessant omdat het een overgang is tussen het werkend bestaan en de laatste levensfase. Sluimerende vragen en pijnpunten lijken scherper te worden, keuzes moeten worden gemaakt, of acceptatie worden gevonden.

Voor en met deze leeftijdsgroep (generatiegenoten) wil ik een programma maken: De Kunst van het Ouder Worden (werktitel DKVHOW).

Een aangezien alle levens en levensvragen verschillen zal het voor de deelnemers maatwerk moeten zijn. Binnen het raamwerk van DKVHOW gaat ieder met zijn eigen thema’s aan de slag en werkt aan een eigen ontwerp voor de volgende levensfase.

 

In het programma spelen kunst en rituelen een belangrijke rol. Kunst en rituelen helpen markeren, de aandacht vestigen, een focus maken, vergroten, verfraaien, uitbeelden, verbeelden, verwerken en verinnerlijken.

Kunst en rituelen zijn  wat mij betreft natuurlijke bondgenoten.

 

Er zijn maximaal 12 deelnemers. Het is heel goed denkbaar en zelfs wenselijk dat deelnemers na afloop contact houden en met enige regelmaat elkaar ontmoeten en elkaar monitoren in de tocht van goed ouder worden.

 

Aan het eind van het programma heeft de deelnemer niet alle antwoorden, maar wel een ontwerp, een koers, grond onder de voeten, een plan voor vervolg stappen. Zodat de deelnemer in navolging van de Duitse filosofe[2] kan zeggen:

 

nach den guten Zeiten kommen jetz die besten und interessantesten Zeiten. Das Leben wird wunderbar und leicht[3].

 

[1]De huidige pensioengerechtigde leeftijd.

[2]A.Tietz

[3]

Het programma

Het programma omvat 5 dagen, hetzij aaneengesloten, hetzij in de vorm van een aantal weekend dagen.

Als locatie is er een mooie en inspirerende omgeving die ruimte geeft om los te komen van het alledaagse.

Het programma biedt de deelnemers letterlijk de gelegenheid even stil te staan bij dit moment in hun leven. Even los van Chronos en meer in Kairos[1]. De volgende vragen zijn aan de orde:

 • Hoe kijk ik terug op het leven dat achter mij ligt,

 • Welke momenten zijn belangrijk

 • Liggen er nog thema’s die verwerkt moeten worden,

 • Wil ik nog iets markeren, luister bijzetten of loslaten uit het verleden,

 • Wat is nu belangrijk

 • Hoe zie ik de toekomst

 • Welke opties heb ik eigenlijk,

 • Welke keuzes wil ik nog maken,

 • Wat heb ik nodig voor de komende periode

 • Wat wil ik vieren,

 • Wat inspireert mij,

 • Welke talenten kan ik gebruiken of wil ik ontwikkelen

 • Hoe ziet mijn ontwerp voor de komend levensfase eruit.

 

Rituelen spelen op twee manieren een belangrijke rol. Als onderdeel van de structuur en opzet van het programma en als onderdeel van ieders individuele ontwerp.

Bijvoorbeeld ‘tijd’ is een belangrijk centraal begrip en deze wordt verbeeld door gebruik te maken van een levenslijn/tijdlijn. Het programma is opgebouwd van verleden naar heden en toekomst. Deze levenslijn wordt letterlijk fysiek zichtbaar gemaakt en gedurende het programma wordt van tijd tot tijd teruggekeerd naar deze levenslijn als oriëntatie en markeringspunt.

Daarnaast worden deelnemers zelf gestimuleerd om als onderdeel van hun ontwerp na te denken over een passend ritueel dat hen helpt, bij verwerking, viering of koersbepaling.

 

 

 

*) Over Rob Tjalling Bakker

Geboren in 1955, opgeleid als Klinisch Psycholoog en Communicatie-wetenschapper. Vooral werkzaam geweest als (interim) manager in het sociale domein. Later opgeleid tot Mediator en Supervisor en recentelijk tot Celebrant aan de Universiteit voor Humanistiek.

*) Over Renate Schmitz

Geboren in 1959 in Keulen, en sinds 2003 in Amsterdam. Opgeleid aan de Vrije Universiteit van Berlijn in Opvoedwetenschappen en Nederlands.  Vooral werkzaam als trainer en coach in vele sectoren. Specialist in persoonlijke ontwikkeltrajecten en trasities.

*) Over Celebrant

Een celebrant is een professioneel begeleider bij de viering van transitiemomenten, denk aan een huwelijk, naamgeving, adoptie, echtscheiding, sterfte, pensionering, verhuizing, inburgering, ect.  De celebrant werkt altijd nauw samen met de klant, de persoonlijke overtuigingen, levensbeschouwing en levensfilosofie van de klant zijn hierin leidend.

Samen met de klant wordt een passend ritueel vorm gegeven, soms voert de celebrant het uit, soms de klant zelf. Een ritueel geeft uiting aan gevoelens en emoties van betrokkenen waarvoor woorden vaak tekort schieten.

 

[1]zie ook Kairos, een nieuwe bevlogenheid van Joke Hermsen

Boekingen lopen via Loeky Ekkel, tel. 0573-221199, email info@preau.nl of via onderstaand inschrijfformulier.