Datum: 17 tot 24 augustus

Door: Saryo Lakerveld

Prijs cursus:  € 265,00

Alchemy of the heart

ALCHEMY OF THE HEART | zomerdansweek

Deze zomerdansweek is voor iedereen toegankelijk en is een diepe reis door en met onszelf met als uiteindelijk doel om de diepe ontspanning, vrijheid en plezier weer of meer terug te brengen in het leven. Dat doen we door beweging, dans en expressie te geven op papier en met de stem. Het is een week met een lach en een traan, waar alles een plek heeft en waar onze natuurlijke flow de leidraad is.

De beweging van het hart is heel simpel; het wil geven en ontvangen vanuit compassie en liefde. Het fysieke hart laat het bloed naar binnen stromen en stuurt het ook weer op pad naar alle uiteinden van ons lichaam. Zo is ook de energie stroom van het hart. De potentie van het hart is dat het heel veel kan ontvangen, transformeren en weer door kan geven, maar helaas zijn vele harten gekwetst en beschadigd en is die natuurlijke flow onderbroken of zelfs soms afgesloten. Hoe vinden we het natuurlijke ritme weer terug van ons hart.

“Movement as an art form, but also as an expression for your body and your unconscious self to tell how you feel”

Iedere ochtend zullen we dansen om te bewegen wat bewogen wil worden. We beleven de herinnering, het gevoel, de gedachte, de blijdschap, verdriet of de boosheid in onze dans. De rest van de dag zullen we andere manieren vinden om het proces te ondersteunen.

We verblijven op een prachtige plek en dansen in een prachtige zaal. Het eten is subliem en de natuur is super. De accommodatie is heerlijk en verbind ons met onze eigen oorspronkelijk en natuurlijk ritme.

Saryo is al 22 jaar docent in Conscious Dance waarin De Vijf Ritmes en Open Floor Movement de basis vormen. Daarnaast is hij kundig in allerlei vormen te betrekken bij de dans. Hij opent harten en brengt in beweging wat bewogen wilt worden. “Waar het mij omgaat is dat meer mensen vanuit hun hart gaan leven”

Datum & Tijd: 17 (17.00) t/m 24 augustus (10.00)

Prijs: €265,00 (excl verblijfskosten) en €240,00 voor 15 augustus.. Wanneer je ook deelneemt aan onze week “Phoenix from the Fire” | zomerweek van 6 t/m 13 Juli, ontvang je €110,00 korting (volle prijs). Is je inkomen laag, maar wil je graag meedoen, neem dan even contact op.

ALCHEMY OF THE HEART | summerdance week

This summer dance week is open to everyone and is a deep journey through and with ourselves with the ultimate goal to bring deep relaxation, freedom and fun back or more in our life. We do this through movement, dance and expression on paper and voice. It will be a week with a laugh and a tear, where everything has a place and where our natural flow is the guiding principle.

 

The movement of the heart is quite simple; It wants to give and receive from compassion and love. The physical heart allows blood to flow in and out again to all the corners of our body. Also the energy of the heart moves likes this. The potential of the heart is that it can receive a lot, transform it and pass it on again. Unfortunately many hearts have been hurt and damaged and that natural flow is interrupted or even sometimes closed. How do we find the natural rhythm of our hearts back again. 

 

Movement as an art form, but also as an expression for your body and your unconscious self to tell how you feel.

 

Every morning we will dance, to move what wants to be moved. We re-experience the memory, the feeling, the thought, the joy, sadness or the anger in our dance. The rest of the day we will find other ways to support this process. 

We are staying at a wonderful place and dance in a beautiful room. The food is sublime and the nature is super. The accommodation is amazing and connects us with our own original and natural rhythm.

Saryo is already 22 years lecturer of Conscious Dance in which the five rhythms and Open Floor Movement holds the base. He is also able to include all other practices in the dance. He opens hearts and brings in movement what want to be moved. "My deal is that more people start living from their heart "

Date & Times: 17 (17.00) t/m 24 augustus (10.00)

Price: €265,00 (excl accommodation) | €240,00 before 15 augustus. When you also join our week “Phoenix from the Fire” from 6 till 13 july, you receive € 110,00 discount (on the full price). Do you have a very small income, but want to join, please be in contact with me.

Boekingen lopen via Loeky Ekkel, tel. 0573-221199, email info@preau.nl of via onderstaand inschrijfformulier.

l'Huis Préau

58120 Chatin

Frankrijk

Tel NL: 0573-221199

Tel FR: +33 3 86 85 29 60
(ook bereikbaar op whatsapp)

info@preau.nl

De romantische bohemien sfeer van L’Huis Preau is een prachtig decor voor een bruiloft, een familiefeest, festival of het organiseren van een ander evenement.

Op zoek naar een locatie in een prachtige omgeving voor het organiseren van een training, cursus, supervisie traject of andersoortige trajecten? Met onze verschillende zalen en diverse buitenwerkplekken kunnen we groepen ontvangen tussen de 10 en 75 deelnemers. 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
Untitled-3.png